Menu

Certyfikaty

Profesjonalizm naszych usług potwierdzają specjalistyczne certyfikaty cenione w naszej branży, wydane przez wiodące instytucje:

Nasze szkolenia są motywacją do dalszych działań i poszerzenia oferty, o czym będziemy informować.

 

Zabezpieczenie towaru do transportu

 

Zarządzanie magazynem

 

Zarządzanie przepływem towarów

 

Zabezpieczenia antykorozyjne